Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
https://www.apmbilisim.com/yonetim/alisveris-ayarlari
Ön Muhasebe Yönetimi

Ön Muhasebe Yönetimi

Ticari işletmelerin gelir ve giderlerinin takip edilmesinde ön muhasebe kavramı ön plana çıkar. Muhasebenin bir alt dalı olarak da düşünülen ön muhasebede tahsilat ve ödemelerin kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. İşletme faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi amacıyla tercih edilen ön muhasebe işletmenin büyüklüğüne göre iş yükü değişen alandır.

 

Ön Muhasebenin Alanına Giren Konular

Muhasebe kayıtlarının tutulması hukuki ve mali bir sorumluluk olduğundan kayıtların titiz bir şekilde işlenmesi gerekir. Ön muhasebe de kayıtların işlenmesi amacıyla tercih edilen bir sistemdir. Bu sistemin alanına giren ve kayıtların gerçekleştirilmesi zorunlu olan hususlar şu şekildedir.

  • Alış ve Satış Faturalarının Belgelenmesi
  • Müşteri ve Tedarikçilerle Alakalı Borç/Alacak Takibi
  • İşletmede Nakden Bulunan Paranın Kontrolü
  • Bankada Bulunan Varlıkların Kontrolü
  • Mal Stok Takibi
  • Çek/Senet ile Alakalı Borç/Alacakların Takibi
  • Personel Ücretleriyle Alakalı Düzenlemeler

Tüm bu detaylar dikkate alındığında ön muhasebenin kapsamı oldukça geniştir. Bu çerçevede ön muhasebe ile alakalı yukarıdaki konuların işlenmesi ile birlikte süreç kusursuz bir şekilde sonuçlanmış olur.

 

Ön Muhasebe Nasıl Yapılmalıdır?

Ön muhasebe işlemleri aylık şekilde kontrol edilmesi gereken hususlardır. Her ay tekrar eden ve herhangi bir eksikliğin olmaması gereken ön muhasebede işlemleri kimin yapacağı farklılaşır. Küçük çaplı işletmelerde genellikle işletme sahibi tarafından kayıtlar yapılırken daha büyük işletmelerde kayıtları yapan bir departmandır.

Ön muhasebe işlemlerinin gerçekleştiriliyor olması için genel itibarıyla Excel çözümleri kullanılsa da yeni dönemde dijital uygulamalar ön plana çıkar. Düzenli bir şekilde kayıt altına alınan ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilmesi gereken kayıtları özenle gerçekleştirmeniz gerekir. Zira faturada olası bir yanlışlık ya da hatalı işlemler gerçekleştirilmesi halinde ön muhasebe süreçlerinin cezai uygulamalara neden olacağını da unutmamak gerekir.

 

Ön Muhasebede Gerçekleştirilen İşlemlerin Detayları

Ön muhasebe çerçevesinde kayıt tutmak, işlemleri muhasebeleştirmek ve bütün mali sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Aşağıda hangi işlemlerin nasıl gerçekleştirildiği ile alakalı detayları bulabilirsiniz.

 

Cari Hesap Takibi

Ticari işletmenin gerçekleştirdiği eylemler her ne olursa olsun alış ve satış faturaları kesilerek para akışı sağlanır. Ancak her işletme peşin ödeme ile çalışmadığından vade esası ya da açık hesap esasına göre süreçleri kontrol etmek söz konusu olur. Tam da bu noktada devreye giren cari hesap takibi sayesinde hangi müşteri/tedarikçinin ne kadar borcu/alacağı olduğu kontrol edilmektedir.

 

Fatura ve İrsaliye Takibi

İşletmenin faaliyetlerini devam ettirirken mal/hizmet satma ve alması gerekir. Bu noktada da faaliyetlerin resmileşmesi amacıyla fatura kesmek şarttır. Bütün faturaları manuel bir şekilde kontrol etmek imkansızdır. Bu durumda Ön Muhasebe sistemleri çerçevesinde fatura ve irsaliye kontrolleri gerçekleşir.

 

Stok Takibi

Ürün ve hizmet satışı yaparken elde olmayan ürünü satmak işletmenin karşı karşıya kalabileceği en ciddi olumsuzluklardan bir tanesidir. Bu çerçevede stok takibi yapılması ve müşteriye en uygun hizmetlerin sunulması gerekir. Ön muhasebenin asli görevlerinden bir tanesi olan bu durum çerçevesinde ürünlerin kaç adet kaldığı ile alakalı çok detaylı verilere ulaşmak mümkündür.

 

Personel Takibi

İşletmede çalışan personele dair ödemeler yapılması ve hak edişlerin belirlenmesi maksadıyla bir kayıt sisteminin olması şarttır. Bu durumda da ön muhasebe ön plana çıkar. Maaş ödemeler, avanslar ve diğer bütün detaylar ile alakalı

 

Tüm bu süreçleri profesyonel bir şekilde sürdürmek ve kaliteli bir işletme performansı elde etmek mümkün. Kullanacağınız dijital ön muhasebe sisteminin size zaman ve efor konusunda tasarruf sağlayacağını unutmamalısınız. Üstelik hata oranı da oldukça düşük olacaktır.

TEKLİF FORMU